Regulament voucher 50 lei

REGULAMENT OFICIAL

”Sărbătoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor”

> descarcă regulament voucher 50 lei <

Art. 1: ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Organizatorul campaniei este ASOCIAŢIA COPILUL ŞI COPILĂRIA, persoană juridică română, cu sediul social în Tg. Mures, Livezeni nr. 1 ap.31, jud. Mures, Cod Identificare Fiscală 28987484, Cont bancar RO54CARP027000754239RO01 Banca Carpatica, reprezentată prin Ramona Crăciun, în calitate de Preşedinte.

(2) Regulamentul Oficial a fost întocmit şi va fi făcut public conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe website-ul Organizatorului, respectiv www.petrecericopiimures.ro.

Art. 2: CONDIŢII DE PARTICIPARE

(1) Se oferă un voucher în valoare de 50 lei/copil celor care participă la diverse evenimente sau activităţi organizate de Asociaţia Copilul şi Copilăria sau evenimente la care Asociaţia Copilul şi Copilăria este partener.

(2) Acest voucher poate fi folosit, o singură dată, ca reducere aplicată tarifelor de organizare a petrecerilor aniversare în una din cele trei zone din Ţara Copiilor , după cum urmează: Orăşelul Vesel, Orăşelul Cetate şi Orăşelul Virtual, pentru copiii cărora le-au fost oferite voucherele-cadou.

(3) Rezervarea datei şi a petrecerii pentru care a fost acordat voucherul nu cade în sarcina Organizatorului campaniei şi se face în funcţie de disponibilităţiile acestuia în perioada solicitată sau în altă perioadă.

Art. 3: PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

(1) Acordarea voucherelor ”Sărbătoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor” în valoare de 50 lei/ copil se face la data de 29.09.2013 .

(2) Campania ”Sărbătoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor”, adică utilizarea voucherelor în valoare de 50 lei este posibil în perioada 29.09.2013 -29.09.2014.

Art. 4: SCOPUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI

Scopul desfăşurării acestei campanii este acela de a promova serviciile destinate copiilor şi părinţilor, servicii realizate şi coordonate de Asociaţia Copilul şi Copilăria din Ţara Copiilor, str. Plutelor nr. 2, Complexul de Agrement şi Sport Mureşul (Weekend).

Art. 5: MECANISMUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI

(1) Se oferă un voucher în valoare de 50 lei/ copil celor care participă la diverse evenimente sau activităţi organizate de Asociaţia Copilul şi Copilăria sau evenimente la care Asociaţia Copilul şi Copilăria este partener.

(2) Acest voucher poate fi folosit, o singură dată, ca reducere aplicată tarifelor de organizare a petrecerilor aniversare în una din cele trei zone din Ţara Copiilor , după cum urmează: Orăşelul Vesel, Orăşelul Cetate şi Orăşelul Virtual, pentru copiii cărora le-au fost oferite voucherele-cadou.

(3) Rezervarea datei şi a petrecerii pentru care a fost acordat voucherul nu cade în sarcina Organizatorului campaniei şi se face în funcţie de disponibilităţiile acestuia în perioada solicitată sau în altă perioadă.

Art. 8: INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

(1) Prezentul Regulament este pus la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate care doreşte să îl consulte, fiind publicat pe website-ul Organizatorului, respectiv www.petrecericopiimures.ro.

(2) Participarea la Campania ”Sărbătoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor”, implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament de către toţi participanţii.

Art. 9: ÎNCETAREA CAMPANIEI ”SĂRBATOREŞTE-ŢI ZIUA DE NAŞTERE ÎN ŢARA COPIILOR”

(1) Campania ”Sărbătoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor”, încetează în data de 29.09.2014.

(2) Campania ”Sărbătoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor”, poate înceta înainte de data mai sus menţionată, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua prezenta campanie.

Art. 10: LITIGII

(1) Eventualele litigii care pot apărea între Organizator şi participanţii campaniei vor fi soluţionate de aceştia pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi inaintate instanţei judecătoreşti competente în a cărei rază teritorială se află situat sediul Asociaţiei Copilul şi Copilăria.

Art. 11: DISPOZIŢII FINALE

(1) Participanţii campaniei ”Sărbatoreşte-ţi ziua de naştere în Ţara Copiilor” sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a Regulamentului conduce la nevalidarea premiilor. Prin acceptarea şi utilizarea voucherului, participanţii la prezenta campanie sunt de acord ca numele şi fotografia acestora să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video.

(2) Revendicările nejustificate, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune interese.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, cu condiţia de a publica respectivele modificări pe website-ul www.petrecericopiimures.ro. Modificarea îşi va produce efectele de la data publicării/ afişării acesteia pe website-ul Organizatorului.

(4) Eventualele reclamaţii cu privire la desfăşurarea acestei campanii vor putea fi trimise de orice persoană interesată la adresa: r.craciun@yahoo.com, până la data la care Regulamentul va produce efecte. După respectiva dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamaţie.

 

Prezentul Regulament a fost redactat şi semnat astăzi, 27.09.2013.

Organizator,

Asociaţia Copilul şi Copilăria

Reprezentată prin Ramona Crăciun,

în calitate de Preşedinte