REGULAMENT OFICIAL ”Competiţia claselor” – la nivelul judeţului Mureş –

> descarcă regulament competitia claselor pe judet <

Art. 1: ORGANIZATORUL PROGRAMULUI

(1) Organizatorul programului este ASOCIAŢIA COPILUL ŞI COPILĂRIA, persoană juridică română, cu sediul social în Tg. Mures, Livezeni nr. 1 ap.31, jud. Mures, Cod Identificare Fiscală 28987484, Cont bancar RO54CARP027000754239RO01 Banca Carpatica, reprezentată prin Ramona Crăciun, în calitate de Preşedinte.

(2) Regulamentul Oficial a fost întocmit şi va fi făcut public conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe website-ul Organizatorului, respectiv www.petrecericopiimures.ro.

Art. 2: CONDIŢII DE PARTICIPARE

(1) Competiţia este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului Mureş.

(2) În această competiţie se pot înscrie clasele aparţinând instituţiilor de învăţământ din judetul Mureş.

(3) Participanţii sunt elevii claselor înscrise ( minim 15 elevi într-o clasă), împreună cu un cadru didactic însoţitor (învăţător/diriginte) sau un părinte.

(4) Înscrierile se fac în luna anterioară participării, excepţie făcând luna octombrie (de exemplu: pentru a participa la competiţia lunii noiembrie, clasele se înscriu până la sfârşitul lunii octombrie, şi aşa mai departe).

(5) Cu excepţia lunii octombrie, competiţia se organizează lunar dacă sunt înscrise un minim de 20 clase. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de participare prevăzute la art.2 alin. 5 (nu s-au înscris minim 20 de clase într-o lună), competiţia nu se organizează şi premiul nu se acordă în luna respectivă. Există totuşi posibilitatea, pentru oricare clasă care doreşte să concureze pentru premiul cel mare, de a participa la două sau mai multe sedinţe în luna sau lunile următoare.

(6) Clasele care participă la competiţie minim 7 şedinţe vor concura pentru premiul cel mare care va fi acordat pentru cea mai apreciată construcţie declarată la sfârşitul competiţiei la data de 31.05.2014 ora 0.

Art. 3: PERIOADA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢEI

Competiţia claselor se desfăşoară în perioada 01.10.2013 – 31.05.2014.

Art. 4: SCOPUL DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIEI

Competiţia claselor este un program experenţial de stimulare şi dezvoltare armonioasă a copiilor prin construcţii şi arhitectură.

Art. 5: MECANISMUL DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIEI

(1) Se pot înscrie în acest program elevii unei clase împreună cu un cadru didactic sau un părinte. Aceştia vor realiza o construcţie gigant, cu ajutorul celor 3000 cărămizi de carton puse la dispoziţie de către Organizator. După realizarea construcţiei gigant, aceasta va fi fotografiată şi apoi postată pe Facebook. Va fi premiată lucrarea cu cele mai multe like-uri în luna respectivă. Clasele care participă la competiţie minim 7 şedinţe vor concura pentru premiul cel mare care va fi acordat pentru cea mai apreciată construcţie declarată la sfârşitul competiţiei (31.05.2014 ora 0) şi va fi anunţat până la data de 05.06.2014.

(2) Durata unei şedinţe este de 2 ore, iar pentru rezervarea datei şi orei fiecărei şedinţe se contactează Organizatorul, în luna anterioară participării.

(3) Locaţia este Ţara Copiilor din Târgu-Mureş, str. Plutelor nr. 2, Complexul de Agrement şi Sport Mureşul (în Weekend, lângă Apolo).

(4) Grupele/ şedinţă sunt de minim 15 elevi şi maxim 30 elevi, aparţinând unei clase.

(5) Tariful de participare este de 10 lei/ elev. Tariful include transportul elevilor de la şcoală şi retur pe raza localităţii Târgu-Mureş pentru şedinţele jocului-concurs.

(6) Pentru clasele din alte localităţi ale judeţul Mureş taxa de participare este de 7 lei/elev, iar transportul nu este inclus.

Art. 6: DESEMNAREA ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

(1) Desemnarea câştigătorilor se va face lunar, pe perioada desfăşurării competiţiei. Va fi premiată lucrarea cu cele mai multe like-uri în luna respectivă (ultima zi din lună ora 0), iar la sfârşitul celor 8 luni premiul cel mare va fi acordat pentru cea mai apreciată construcţie declarată la sfârşitul competiţiei la data de 31.05.2014 ora 0 (pentru premiul cel mare concurând doar clasele care au participat la competiţie minim 7 şedinţe).

(2) Clasele câştigătoare din şcolile aferente vor fi afişate pe website-ul www.petrecericopiimures.ro. Cadrul didactic sau părintele însoţitor din clasa câştigătoare va fi contactat în termen de 5 zile calendaristice de la data anunţării clasei câştigătoare. (telefonic sau prin e-mail), conform informaţiilor furnizate de acesta la momentul înscrierii.

Art. 7: PREMIILE

(1) Valoarea tuturor premiilor acordate în cadrul acestui joc-concurs este de aproximativ 8000 lei.

(2) Premiile se vor acorda numai câştigătorilor, nu vor putea fi înlocuite cu alte servicii, iar câştigătorii nu vor putea solicita Organizatorului să le acorde contravaloarea în bani a premiilor.

(3) Premiile constau în:

  • în luna Octombrie – Imprimantă laser monocrom Samsung + tot atâtea meniuri Happy Meal de la McDonald câţi elevi participanţi vor fi în clasa declarată câştigătoare;

  • în luna Noiembrie – Microsistem audio LG + tot atâtea bilete la Cinema City câţi elevi participanţi vor fi în clasa declarată câştigătoare;

  • în luna Decembrie – Sistem Home Cinema DVD LG + rezervare timp de 2 ore a întreg spaţiului din Orăşelul virtual din Ţara Copiilor şi o ciocolată caldă pentru fiecare elev participant din clasa declarată câştigătoare;

  • în luna Ianuarie – Televizor LED High Definition, 81 cm, PHILIPS + tot atâtea meniuri Happy Meal de la McDonald câţi elevi participanţi vor fi în clasa declarată câştigătoare;

  • în luna Februarie – Camera foto digitala NIKON + tot atâtea bilete la Cinema City şi sucuri câţi elevi participanţi vor fi în clasa declarată câştigătoare;

  • în luna Martie – Microsistem audio LG+ rezervare timp de 2 ore a întreg spaţiului din Orăşelul virtual din Ţara Copiilor şi o ciocolată caldă pentru fiecare elev participant din clasa declarată câştigătoare;

  •  în luna Aprilie – Sistem Home Cinema DVD LG+ tot atâtea meniuri Happy Meal de la McDonald câţi elevi participanţi vor fi în clasa declarată câştigătoare;

  • în luna Mai – Camera foto digitala NIKON + tot atâtea bilete la Cinema City şi sucuri câţi elevi participanţi vor fi în clasa declarată câştigătoare;

  • Premiul cel mare – după 8 luni de competiţie – Laptop SONY VAIO SVE1513C1E, Intel Pentium 2020M 2.4GHz, 15.5″, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 7650M 1GB DDR3, Windows 8 + rezervare timp de 2 ore a întreg spaţiului din Orăşelul virtual din Ţara Copiilor, o ciocolată caldă şi o felie de pizza pentru fiecare elev participant din clasa declarată câştigătoare;

Art. 8: INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

(1) Prezentul Regulament este pus la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate care doreşte să îl consulte, fiind publicat pe website-ul Organizatorului, respectiv www.petrecericopiimures.ro.

(2) Participarea la programul ”Competiţia claselor” implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament de către toţi participanţii.

Art. 9: ÎNCETAREA PROGRAMULUI ”COMPETIŢIA CLASELOR”

(1) Programul încetează în data de 31.05.2014 ora 0.

(2) Programul poate înceta înainte de data mai sus menţionată, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua prezentul joc-concurs.

Art. 10: LITIGII

(1) Eventualele litigii care pot apărea între Organizator şi participanţii la ”Competiţia claselor” vor fi soluţionate de aceştia pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi înaintate instanţei judecătoreşti competente în a cărei rază teritorială se află situat sediul Asociaţiei Copilul şi Copilăria.

Art. 11: DISPOZIŢII FINALE

(1) Participanţii la ”Competiţia claselor” sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a Regulamentului conduce la nevalidarea premiilor. Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele şi fotografia acestora să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video.

(2) Imaginile premiilor, din cuprinsul materialelor concepute special pentru aceast joc-concurs, sunt doar cu titlu de prezentare.

(3) Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune interese.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, cu condiţia de a publica respectivele modificări pe website-ul www.petrecericopiimures.ro. Modificarea îşi va produce efectele de la data publicării/ afişării acesteia pe website-ul Organizatorului.

(5) Eventualele reclamaţii cu privire la desfăşurarea acestui joc-concurs vor putea fi trimise de orice persoană interesată la adresa: r.craciun@yahoo.com, până la data la care Regulamentul va produce efecte. După respectiva dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamaţie.

Prezentul Regulament a fost redactat şi semnat astăzi, 27.09.2013.

Organizator,

Asociaţia Copilul şi Copilăria

Reprezentată prin Ramona Crăciun,

în calitate de Preşedinte